ÁSZF

Hatályos: 2020. október 2-től

A jelen általános szerződési feltételek (“ÁSZF”) a Berta Szilvia egyéni vállalkozó (a továbbiakban Szolgáltató)) által szervezett tanfolyamokra vonatkoznak, a Szolgáltató és a tanfolyamokra jelentkezők közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A tanfolyamokra a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett lehet jelentkezni és résztvenni.

Cégadatok

Berta Szilvia egyéni vállalkozó fontosabb adatai a következők:

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001325

Vállalkozás fantázia neve: Berta Art

Székhely: 2135 Csörög, Duna u. 17/a

Nyilvántartási szám: 44021481

Adószám: 67191659-1-33

Közösségi adószám: HU67191659

Bankszámlaszám: Berta Szilvia E.V., ERSTE 11600006-00000000-97585813

Email cím: berta.rajz@gmail.com

Jelen szerződési feltételek elfogadása, a részvételi díj, vagy helyfoglaló előleg befizetésével (továbbiakban helyfoglaló), illetve annak a Szolgáltató általi befogadásával történik. Befogadásnak a bankba történő beérkezést követő harmadik nap számít, ha azt a Szolgáltató nem fizeti vagy utalja vissza a jelentkezőnek. Helyfoglalót a Szolgáltató nem köteles visszafizetni akkor sem, ha egyébként a jelentkező időben eláll a részvételtől. A befizetett helyfoglalóval lefoglalt helyet, a befizető átadhatja egy általa delegált személynek, aki egyébként más úton nem jelentkezett még a képzésre. Amennyiben a Szolgáltató saját hibájából, nem nyújtja a beígért szolgáltatást, a helyfoglalót köteles visszafizetni. A Befizetett helyfoglalót, vagy kupon és/vagy akciós részvételi díjat a jelentkező felhasználhatja egy másik teljes áru kurzuson, ha a visszamondás szabályosan (e-mail-ben) és időben (1 héttel a tanfolyam előtt) történik. Ilyenkor az árkülönbözetet köteles megfizetni. Egyéb esetekben a Szolgáltatónak a körülmények figyelembevételével joga van méltányosságot gyakorolni, de az nem kötelező jellegű. Távolmaradás esetén, a kurzuson való részvétel minden esetben átruházható, előzetes egyeztetés alapján.

Bizonyos esetekben, a szervező, reklám célból akciókat ír ki, és akciós vagy kuponos áron indít kurzusokat, vagy fogad résztvevőket. Ezen esetekben a reklámtevékenységet a kurzuson készülő fotókkal és videókkal egészíti ki, amik elkészítéséhez az engedményes áron vagy kuponnal résztvevők a kupon megvásárlásakor, vagy az engedményes részvételi díj vagy az ahhoz kötődő helyfoglaló befizetésével hozzájárulnak. Engedményes áron résztvevőkre nem vonatkozik a bizonyos esetekre meghirdetett pénz visszafizetési garancia, csak akkor, ha a tanfolyam elmarad.

A Szolgáltató kötelességei

Szolgáltató köteles az előre befizetett vételárért cserébe, a befizetéskor meghatározott időpontban és területen a megfelelő képzést biztosítani a befizető részére.

Szolgáltató köteles a kuponnal jelentkező, a kupon árát befizető jelentkező részére, a kupon beváltásakor meghatározott időpontban, és régióban a megfelelő képzést biztosítani.

A Szolgáltató köteles, minden, a jelentkezéskor, vagy a kupon beváltásakor meghatározott eszközt, megfelelő időben és mennyiségben a résztvevők rendelkezésére bocsátani.

Szolgáltató köteles, a kupon beváltásakor, vagy a részvételi díj befizetésekor előre meghatározott minőségű helyszínt biztosítani, mely a képzés szempontjából e legpraktikusabb kell, hogy legyen.

A Szolgáltató köteles minden befizetett díjat visszafizetni abban az esetben, ha a szolgáltatást saját hibájából nem tudja a beígért időben, vagy közelségben nyújtani. Vonatkozik ez az előlegek visszafizetésére is, amennyiben minimum tíz fő meglétéhez kötődik a kurzus indítása.

Amennyiben a résztvevő legalább egy héttel a kezdés előtt jelzi, hogy nem tud részt venni a képzésen, a Szolgáltató köteles egy később induló képzésen helyet biztosítani részére.

A Szolgáltató köteles minden jó szándékú és kulturált megjelenésre és viselkedésre képes nagykorú jelentkezőt fogadni a képzésen. Kiskorú esetében csak a szülőtől fogadhatja el a jelentkezést.

Kizárható a képzésből, aki viselkedésével, és/vagy megjelenésében zavarhatja a többieket, vagy veszélyes lehet rájuk. Ennek megítélése a Szolgáltató joga. A megítélés szabályai, a közösségi közlekedésben általánosan elfogadott szabályokkal egyezik meg. A kizárást a Szolgáltató, panasz esetében az illetékes vizsgáló hatóságnak köteles elfogadható érvekkel alátámasztani, az elutasított jelentkező felé nem kell ezt megtennie.

Képzés alatt is kizárható az a résztvevő, aki kulturálatlanul viselkedik, összeférhetetlen, nem tisztán jelenik meg, vagy tudatmódosító szerek hatása alatt áll, ide értve az alkoholt is. Kizárható a képzésből továbbá, aki provokatívan viselkedik, vitát vagy viszályt szít, vagy aki nézeteivel kapcsolatos agitációt folytat a képzés alatt, ideértve a vallási és politikai nézeteinek terjesztését is. Kizárható mindaz a résztvevő, aki a képzés alatt üzleti tevékenységet, direktmarketing, vagy egyéb értékesítési, beszervezési tevékenységet folytat.

A Szolgáltató nem köteles a képzésből kizárt jelentkező részére a részvételi díjat visszafizetni.

A pénz visszafizetési garancia keretein belül akkor jár vissza a résztvevő részére a tanfolyami díj (kivéve 1.500 Ft eszközköltség, ami a résztvevő tulajdonává válik), amennyiben a résztvevő a teljes tanfolyam időtartama alatt az oktatói instrukcióknak megfelelően végzi a gyakorlatokat, nem rendelkezik látás problémával  (rövid és távollátás kivételével) és mentális betegséggel, és mindezek ellenére a rajzkészségének fejlődése elmarad.

A résztvevő kötelességei

A jelentkező köteles a részvételi díjat, vagy az előre meghatározott helyfoglaló összegét előre befizetni.

Kuponnal jelentkezők kötelesek a kupont a regisztráció időpontjában leadni a Szolgáltatónak, aki ezzel befizetettnek tekinti a részvételi díjat.

A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a részvételi díj, vagy a helyfoglaló, legkésőbb a kezdés előtt egy héttel befizetésre kerül. A Szolgáltató kötelességei csak ebben az esetben válnak aktuálissá. A helyfoglaló összege 2.500 Ft minden esetben.

Betegség esetén, ha a résztvevő legkésőbb a kezdésig jelzi, hogy nem tud megjelenni a megbeszélt időpontban, és erről kezelőorvosa által hivatalosan kiadott dokumentumot mutat be, a Szolgáltató méltányosságból felajánlhat egy másik lehetőséget, amikor a jelentkező részt tud venni a képzésen. Ez akciós áron, vagy külső cégtől vásárolt kuponnal jelentkezők esetében csakis a befizetett összeg, és a teljes áru részvételi díj különbözetének a megfizetésével lehetséges.

A jelentkező köteles a helyfoglaló és a megállapodott akciós vagy teljes részvételi díj különbözetét, a képzés kezdetéig, vagy legkésőbb akkor befizetni. Amennyiben ez nem történik meg, a helyfoglaló összegét elveszíti, és a képzésen nem vehet részt.

A jelentkező, a részvételi díj, vagy a helyfoglaló összegének befizetésével válik szerződött partnerré, és a befizetés beérkezésétől számított harmadik nappal ezek a szerződési feltételek életbe lépnek, ha addig a Szolgáltató, a befizetett összeget nem fizeti vissza.

A résztvevő köteles a képzésen kulturáltan és tisztán megjelenni, viselkedésével a közösséget nem zavarhatja.

A képzéseken előfordulhat fotózás és/videofelvétel, melyhez az akciós áru és kuponos kurzusokon a résztvevő kötelezően hozzájárul. Aki a fotó és videó képmása elkészítéséhez és reklámcélú felhasználásához nem járul hozzá, az ezt előre köteles jelezni, és az akciós és kuponos képzéseken nem tud részt venni, csak teljes áru kurzusokon tudjuk fogadni. Aki ezt előre nem jelzi, az a befizetéssel és a pénz befogadásával életbelépő jelen szerződési feltételek szerint, automatikusan hozzá járul ehhez, tudomásul veszi, hogy az akciós vagy kuponos ár, amit fizet, ezzel a kitétellel alkalmazható.

A képzésekre hozott értéktárgyakért, a képző intézmény, vagy az oktató felelősséget nem vállal. Ne hozzon magával komolyabb pénzösszeget, vagy értéktárgyat, csak amire figyelni és vigyázni tud a képzés alatt.

Mentális betegségben szenvedők a kurzusokra csak saját felelősségükre, orvosuk vagy gondozójuk beleegyezésével vagy tanácsára jelentkezhetnek. A Szolgáltató nem vizsgálja a jelentkezők mentális állapotát, amennyiben a képzés alatt derül fény ilyen eltitkolt betegségre, a résztvevő a saját érdekében eltanácsolható a képzéstől. Ilyen esetekben a részvételi díjat a Szolgáltató nem fizeti vissza. Ilyen betegségek például: súlyos pánik szindróma, mély depresszió, skizofrénia, epilepszia, és ezekhez hasonló lefolyású, típusú vagy súlyosságú betegségek. Jelentkezéskor a jelentkező kötelessége orvosával konzultálni, ezzel a képző intézmény vagy az oktató külön nem foglalkozik.

A fenti feltételek megismerése és elfogadása után, a szerződés a pénz befizetésével, illetve a Szolgáltató irányából a regisztrációval lép életbe. A regisztráció az időpont és helyszín meghatározásával, és a helyfoglaló beérkezése utáni 3 nap elteltével válik véglegessé. A regisztráció megerősítése minden esetben egy megelőző e-mail-el történik, amit a szoláltató képviselője küld ki a jelentkező részére. A véglegesítéshez nem kell külön e-mailt küldeni, az automatikus. Amennyiben a regisztrációt megerősítő e-mail nem ér célt, cím elgépelés, vagy egyéb technikai okból, a jelentkező kérheti annak újbóli elküldését.